info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
เดือนนี้ 4,560
เดือนที่แล้ว 9,647
ทั้งหมด 50,702

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo สั่งพัสดุออนไลน์ (Delivery) ปลอดภัย ห่างไกล COVID - 19 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file จดหมายข่าว grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo สั่งอาหารออนไลน์ (Delivery) อย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID - 19
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo สั่งอาหารออนไลน์ (Delivery) อย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID - 19 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ให้รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต. grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ให้ข้าราชการรักษาราชการแทนปลัด อบต. grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file แนวทางการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดตั้งศูนย์พักคอย
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 ให้กับประชาชนบ้านเมืองหลวง หมู่ 1,2 และ 3
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเมืองหลวง ทั้ง 5 ศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงร่วมงานแห่ปราสาทผึ่ง ในวันออกพรรษา
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
ผู้บริหาร อบต.
language ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ