info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45960535


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
public https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 129
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 3,443
เดือนที่แล้ว 5,161
ทั้งหมด 16,099

group ฝ่ายบริหาร
นายพุทธชาติ โนนกอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายพุทธชาติ โนนกอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
group ฝ่ายสภา
นายสุรชอบ กระจาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสุรชอบ กระจาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสุดใจ ไชยพันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสุดใจ ไชยพันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายอนุกูล บุญโย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑
นายอนุกูล บุญโย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑
นายอำนวยศิลป์ จังอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายอำนวยศิลป์ จังอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายบุญศรี แพทย์หลวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายบุญศรี แพทย์หลวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสมยศ ไชยพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสมยศ ไชยพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสุแมน บุญโย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสุแมน บุญโย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นางสาวลำพึ่ง จังอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นางสาวลำพึ่ง จังอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายพรนิรันดร์ จันดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายพรนิรันดร์ จันดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสุรีย์ สาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสุรีย์ สาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสุนทร บุญเลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสุนทร บุญเลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายวิทยา พันธ์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายวิทยา พันธ์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายพอง สงพิมพ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายพอง สงพิมพ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสมชัย บุดดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสมชัย บุดดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นางประสิทธ์ จันทำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นางประสิทธ์ จันทำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายวัฒนา พรมเมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายวัฒนา พรมเมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสนอง ศรีหวาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสนอง ศรีหวาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายพรเลิศ เข็มขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายพรเลิศ เข็มขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นางประภาศรี สมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นางประภาศรี สมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นางสาวสิริพร วิจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นางสาวสิริพร วิจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายนิคม มะยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายนิคม มะยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสมบูรณ์ จังอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายสมบูรณ์ จังอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
นายบุญช่วย อยู่รอย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑๓
นายบุญช่วย อยู่รอย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑๓
นายสำรวย จังอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑๔
นายสำรวย จังอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑๔
นายบุญชม พรหมพิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑๔
นายบุญชม พรหมพิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑๔
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวสันต์ ดวงศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (ต้น)
นายวสันต์ ดวงศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (ต้น)
นางสาวชวัลรัตน์ จันทะคัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (ต้น)
นางสาวชวัลรัตน์ จันทะคัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (ต้น)
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กลาง)
โทร : -
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กลาง)

โทร : -
group สำนักปลัด
นายเมธา บัวตะคุ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเมธา บัวตะคุ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธิดาทิพย์ ชำนาญดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธิดาทิพย์ ชำนาญดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุทิศา ระยับศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสุทิศา ระยับศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สิบเอกสุนทร ผาสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สิบเอกสุนทร ผาสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวกัญติมา ไชยพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัญติมา ไชยพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายรุ่งทอง บัวพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรุ่งทอง บัวพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิพงษ์ ภาเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสิทธิพงษ์ ภาเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสีไทย แสนทวีสุข
คนงานทั่วไป
นางสีไทย แสนทวีสุข
คนงานทั่วไป
นายจุน ดวงตา
พนักงานขับรถยนต์
นายจุน ดวงตา
พนักงานขับรถยนต์
นายยอด ศรีบาง
นักการภารโรง
นายยอด ศรีบาง
นักการภารโรง
นายสุดตา นาคะ
ยาม
นายสุดตา นาคะ
ยาม
นายทวีป อินทร์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
นายทวีป อินทร์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
นายทินกร บุญโย
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายทินกร บุญโย
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายอิทธิพล อินทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายอิทธิพล อินทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายมีชัย ทำมา
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายมีชัย ทำมา
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายพิชัย มุขดา
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายพิชัย มุขดา
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นางสาววลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ
ประชาสัมพันธ์
นางสาววลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ
ประชาสัมพันธ์
group กองคลัง
นางละออง ผาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น)
นางละออง ผาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น)
นางสาวศลุตา ศรียันต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวศลุตา ศรียันต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางเยาวมาลย์ แฉ่งสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเยาวมาลย์ แฉ่งสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภรินดา บุญเนตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวภรินดา บุญเนตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวอังคณา หวังรักกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอังคณา หวังรักกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวีระพล ทองแท่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นายวีระพล ทองแท่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นายธนาวุฒิ หนูรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นายธนาวุฒิ หนูรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
group กองช่าง
นายธนกฤต ยอดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น)
นายธนกฤต ยอดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น)
นายสมพร เจตนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมพร เจตนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายแสงชัย บัวส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายแสงชัย บัวส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายดิลก แก้วจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายดิลก แก้วจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางศศิพิมพ์ ทองพิละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางศศิพิมพ์ ทองพิละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอีเอ็บ แสงสุดตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอีเอ็บ แสงสุดตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอลงกรณ์ บุญปลูก
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย)
นายอลงกรณ์ บุญปลูก
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย)
นายอดิศร ศรียันต์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)
โทร : 0934194123
นายอดิศร ศรียันต์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)
โทร : 0934194123
group กองการศึกษา
นางสาวชวัลรัตน์ จันทะคัด
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชวัลรัตน์ จันทะคัด
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนพพร แพงพงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายนพพร แพงพงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายดาวฤกษ์ ราชรักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายดาวฤกษ์ ราชรักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสมหญิง บุญโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสมหญิง บุญโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุนิสา หวังรักกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางสาวสุนิสา หวังรักกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นายสกล ปัญจวิวัฒน์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกีฬา)
นายสกล ปัญจวิวัฒน์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกีฬา)
ผู้บริหาร อบต.
group ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน