องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
info No Gift Policy
No Gift Policy


ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองหลวงคัพ ครั้งที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ระเบียบสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง การใช้แผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว. 9 ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว. 9 ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จ grade
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ขอเชิญร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว อบต.เมืองหลวง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 6/2/2566 โดยการนำของ นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์​ วัดชัยสว่างจังเอิน ม.5 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ [6 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 6 /2/66 โดยการนำของนายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ... [6 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองหลวง สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ... [1 กุมภาพันธ์ 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดยการนำของ นายสมยศ ไชยพันธ์ รองนายกอบต. นายอุไร เกษเล็ง เลขานุการฯ สมาชิกสภา ม.4 กำนันตำเมืองหลวง นักพัฒนาชุมชน อบต.เมืองหลวง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ ... [26 มกราคม 2566]