องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
info No Gift Policy
No Gift Policyประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polioy)

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo วารสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประะชุมหัวหน้าส่วนราชการพนักงานฯ
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
find_in_page สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
find_in_page การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file แบบขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview13
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีต้อนรับ หัวหน้าสำนักปลัด [1 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง นำโดยนายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายก อบต.เมืองหลวงพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าที่ ฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 [28 กันยายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงตอนรับนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)และหน่อยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ [14 กันยายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมย่อย... [20 กรกฎาคม 2566]