messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

info ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.เมืองหลวง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
ระเบียบธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview44
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เกี่นยวกับมาตรการกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview34
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview48
วารสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประะชุมหัวหน้าส่วนราชการพนักงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview86
เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview66

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการขยับกายสบายชีวีลดความเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ. บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ[16 กรกฎาคม 2567][18 กรกฎาคม 2567]
โครงการ พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ.หนองสะมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ[18 กรกฎาคม 2567][18 กรกฎาคม 2567]
อบต.เมืองหลวงออกพ่นยุงลาย ร.ร.บ้านโทะ+ศพด.วัดบ้านโทะ [12 กรกฎาคม 2567]
โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอักเสบบีและซี บ้านจังเอิน ม.5 ประจำปีงบประมาณ 2567[12 กรกฎาคม 2567]
 
thumb_up facebook อบต.เมืองหลวง
facebook