info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 65
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
ชื่อเรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    ชื่อไฟล์: jh027sLWed110216.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
ชื่อเรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563    ชื่อไฟล์: 0uRMqMuWed111734.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
ชื่อเรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563    ชื่อไฟล์: rkjRq7mWed111650.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
ชื่อเรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563    ชื่อไฟล์: FRQ2L45Wed111536.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
ชื่อเรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562    ชื่อไฟล์: zdcbwsyWed111345.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข