องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
description หลักฐานในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
photo แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file แบบ อ.6 ใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แบบ อ.5 ใบรับรองการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แบบ อ.4 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แบบ อ.3 ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แบบ อ.2 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แบบ อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file แบบ ข.7 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แบบ ข.6 คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file แบบ ข.5 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แบบ ข.4 คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file แบบ ข.3 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แบบ ข.2 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file แบบ ข.1คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1