องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
description หลักฐานในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1453
photo แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 558
insert_drive_file แบบ อ.6 ใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file แบบ อ.5 ใบรับรองการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 581
insert_drive_file แบบ อ.4 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file แบบ อ.3 ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file แบบ อ.2 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file แบบ อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1020
insert_drive_file แบบ ข.7 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file แบบ ข.6 คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file แบบ ข.5 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file แบบ ข.4 คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file แบบ ข.3 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file แบบ ข.2 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file แบบ ข.1คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1351
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1