องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder รายงานการประชุม
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1