messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2