info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
folder การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
ชื่อเรื่อง: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง    ชื่อไฟล์: 7dDKgVvTue95948.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
ชื่อเรื่อง: ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    ชื่อไฟล์: l6m4PrWMon21356.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2564    ชื่อไฟล์: iq2gDjgTue102520.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file นโยบายและมาตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
ชื่อเรื่อง: นโยบายและมาตร    ชื่อไฟล์: idCS0AuTue102644.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.เมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
ชื่อเรื่อง: นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.เมืองหลวง    ชื่อไฟล์: XwnJC8VTue102831.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข