info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
ชื่อเรื่อง: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    ชื่อไฟล์: Q0IhTKpWed14552.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
ชื่อเรื่อง: รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2563    ชื่อไฟล์: ycpeSLrWed22822.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
ชื่อเรื่อง: เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    ชื่อไฟล์: Zs8WvD8Tue114703.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับบสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
ชื่อเรื่อง: มาตรการป้องกันการรับบสินบน    ชื่อไฟล์: M4iA3g9Tue114828.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข