info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
folder ประกาศกิจการสภา
photo ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ชื่อไฟล์: TLLYUlIWed22209.jpg
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑    ชื่อไฟล์: b70RLMxThu24555.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4    ชื่อไฟล์: lXRSefDThu24749.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562    ชื่อไฟล์: uamwy7yThu20052.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข