องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานงบแสดงการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
find_in_page รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายวบประมาณประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1