messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ้ข้อมูล ณ วันที่ 31มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
รายงานงบแสดงการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
รายงานรับ -จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 46
รายงานงบแสดงการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 36
รายงานผลการใช้จ่ายปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95
find_in_page รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 106
รายงานผลการใช้จ่ายวบประมาณประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 222
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 371
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1