messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ กรณี อปท
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
คูมือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราห์
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page คู่มือกำหนดมาตราฐานกสรปฏิบัตงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอบต.เมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2