องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page คู่มือกำหนดมาตราฐานกสรปฏิบัตงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo คู่มือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอบต.เมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไปร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 740
insert_drive_file ขั้นตอนแสดงการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1