info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 156
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
ชื่อเรื่อง: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    ชื่อไฟล์: E4YweTbTue93656.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file การบริหารจักการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ชื่อเรื่อง: การบริหารจักการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง    ชื่อไฟล์: AZ3CWD9Tue101950.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ชื่อเรื่อง: นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง    ชื่อไฟล์: 2KMluszTue102121.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.เมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ชื่อเรื่อง: นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.เมืองหลวง    ชื่อไฟล์: BqKFYzPTue102309.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file นโยบบายการบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
ชื่อเรื่อง: นโยบบายการบริหารความเสี่ยง    ชื่อไฟล์: 1eQwnsPTue21322.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข