องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file กิจกรรมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองหลวง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ผลการดำเนินการนำประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้านมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (พ.ศ. 2566-พ.ศ.2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเมืองหลวง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - พ.ศ.2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
find_in_page คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีค้ดเลือก คณะกรรมการตรวรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ141 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file หนังสือส่งแผนพัฒนาความจำเป็นเร่งด่วนของชุมชนบ้านโทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1