messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง(โทะ)
นางสาวดารารัตน์ คำล้าน
ครู คศ.2
โทร : 0800125154
นางสมถวิล พละสนธิ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0801635996