องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสุทิศา ระยับศรี
นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 0971237550