องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวพัชรพร วงษ์เจริญ
ครู คศ.2
โทร : 090 830 4998
นางสาวสุวัจนีย์ สังขาว
ครู คศ.1
โทร : 085 682 9232
นางสาวดารารัตน์ คำล้าน
ครู คศ.1
โทร : 083 374 6869
นางสุภาภรณ์ สมทอง
ครู คศ.1
โทร : 081 062 8018
นางสุดา ยงกุล
ครู คศ.1
โทร : 086 035 1976
นางสุกัญญา ไชยรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089 943 5386
นางสุรพา วงษ์เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087 683 9091
นางสายสุรีย์ ชูกำแพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083 124 6289
นางสุชานันท์ กระจาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088 349 2320
นางสุพศร เบ้าจันทึก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085 060 3863
นางสมถวิล พละสนธิ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062 145 1705
นางสาวระวิวรรณ จันทร์หอม
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0885307955