องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยการนำของ นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจำนวน 40 ท่านร่วมกิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้รณรงค์ร่วมใจต้านภัยทุจริต ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) โดยส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส
รายละเอียด : คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ทุกวันจันทร์
ผู้โพส : admin