messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder แสดงเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-โปร่งใส-ตรวจสอบได้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตนารมย์การป้องกันและต่อจ้านการทุจริตคอรัปชั่น
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมทุกส่วราชการ
แสดงเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)