องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
image ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร บ้านเมืองหลวง ม.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [12 กรกฎาคม 2566]
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 [10 กรกฎาคม 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [4 กรกฎาคม 2566]
โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ โรงเรียนบ้านโทะ ประจำปีงบประมาณ 2566 [3 กรกฎาคม 2566]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)