info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ริมคลองอีสานเขียว บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ริมคลองอีสานเขียว บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ถนนทางเข้า อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ถนนทางเข้า อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่องสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะมอน - ตำบลจานแสนไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ถนนทำนบไปหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ริมคลองอีสานเขียว บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโทะ หมู่ที่ 8 ไปบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ถนนทำนบไปหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโทะ หมู่ที่ 8 ไปบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ริมคลองอีสานเขียว บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่องสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะมอน - ตำบลจายแสนไชย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก แยกหนองกระดาน หมู่ที่ 3 ไปบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก แยกหนองกระดาน หมู่ที่ 3 ไปบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและนับคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จำนวน 45 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและนับคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จำนวน 45 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและนับคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จำนวน 45 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและนับคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและนับคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จำนวน 45 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง(คู่มือประชาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.141 - 14 จากสายบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ถึงสายบ้านโนนแถลง บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดเมืองหลวง(โทะ) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลเมืองหลวง จำนวน ๖ แห่ง (นมเยียวยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตตำบลเมืองหลวง จำนวน 6 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตตำบลเมืองหลวง จำนวน 6 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (จำนวน ๗ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 จำนวน 77 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก) จำนวน 1 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.141 - 14 จากสายบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ถึงสายบ้านโนนแถลง บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมฯ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
1 - 50 (ทั้งหมด 412 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ผู้บริหาร อบต.
1632157200 ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข