ชื่อเรื่อง: ออกตรวจจุดคัดกรอง COVID-19
ชื่อไฟล์: ehUxYijThu42251.jpg