ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง