ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตตำบลเมืองหลวงจำนวน 6 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง