ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกพร้อมบดทับ ทางเข้าสำนักงาน อบต.เมืองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง