ชื่อเรื่อง : กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐ
รายละเอียด : กิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ภาพกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและการปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี (ทุกวันจันทร์) ณ บริเวณเสาธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
ชื่อไฟล์ : U3FFAWWTue15708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lEMsn2NTue15742.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Xry1txFTue15742.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XpjgVt7Tue15742.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OkkoCnhTue15742.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UBIsdeTTue15751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mNHgnviTue15751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NDODRxITue15751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : I7Q9l0mTue15751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kyg2pEDTue15801.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WPENGf0Tue15801.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jO54ZgsTue15801.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : n1pqJ7cTue15801.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eLidJWITue15822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BfEqcoeTue15822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : B5YMC3eTue15822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dENuYyyTue15822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้