ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.141 - 14 จากสายบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ถึงสายบ้านโนนแถลง บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก