ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง