ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง