ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง