ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 1425 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง