info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45960535


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
public https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 123
เมื่อวาน 240
เดือนนี้ 3,437
เดือนที่แล้ว 5,155
ทั้งหมด 16,093

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินITA
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากปร
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตาภาษีป้าย พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุทัศน์ หมู่ 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
ประกาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปู่ตา - หนองโทะ หมู่ที่ 8 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น - หนองโป่ง grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะมอนไปบ้านโนนแถลง หมู่ที่ 11 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ผู้บริหาร อบต.
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน