messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองช่าง
นายแสงชัย บัวส่อง
วิศวกรโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น)
โทร : 087 876 0533
นายสมพร เจตนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 096 864 6330
นายแสงชัย บัวส่อง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร : 0878760533
นายดิลก แก้วจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 087 654 9515
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอีเอ็บ แสงสุดตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 088 721 0625
นายอลงกรณ์ บุญปลูก
ผช.นายช่างเขียนแบบ
โทร : 0807203310
นางสาววชิราภรณ์ อันโคตร
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปภายในอบต.เมืองหลวงและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โทร : 0930951202