องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองช่าง
นายธนกฤต ยอดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น)
โทร : 084 625 9144
นายสมพร เจตนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 096 864 6330
นายแสงชัย บัวส่อง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายดิลก แก้วจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 087 654 9515
นางศศิพิมพ์ ทองพิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 080 720 3310
นายอีเอ็บ แสงสุดตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 088 721 0625
นายอลงกรณ์ บุญปลูก
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นางสาววชิราภรณ์ อันโคตร
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปภายในอบต.เมืองหลวงและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โทร : 0930951202
นายอุทัย วงษ์เจริญ
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปภายใน อบต.เมืองหลวง
โทร : 085-7669168