องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายพุทธชาติ โนนกอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กลาง)
โทร : 080 163 5995
จ่าเอกณัฐพงศ์ ชุ่มดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (ต้น)
โทร : 095-6214938
นายเมธา บัวตะคุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-5762155
นางละออง ผาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3918228
นายธนกฤต ยอดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-6259144