messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายทวี รักษา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 092 926 1715
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (ต้น)
นางทองดี ตรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด (ต้น)
โทร : 089 222 2608
นางทองดี ตรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง(ต้น)
โทร : 089 222 2608
นายแสงชัย บัวส่อง
วิศวกรโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ต้น)
โทร : 087 876 0533
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ต้น)