องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองคลัง
นางสาวคุณัญญา อสิพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น)
นางสาวศลุตา ศรียันต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 087 797 7073
นางอมลรัตน์ จันทรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 061 939 1965
นางสาวภรินดา บุญเนตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวอังคณา หวังรักกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087 651 6740
นายธนาวุฒิ หนูรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นายธนพล ไชยพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ