องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองการศึกษา
นายพุทธชาติ โนนกอง
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0801635995
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายนพพร แพงพงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 086 253 5406
นางสาวสุกัญญา พันธ์ศักดานนท์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นางสาวสมหญิง บุญโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 080 727 0187
นายสกล ปัญจวิวัฒน์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกีฬา)
โทร : 080 004 9980
นางสาวรัตนา ดวงนิล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑาทิพย์ จังอินทร์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน)
โทร : 094-3987775