messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองการศึกษา
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0929261715
นายนพพร แพงพงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 086 253 5406
นาวสาวมยุรีย์ บึงไกร
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
โทร : 0883570935
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสกล ปัญจวิวัฒน์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกีฬา)
โทร : 080 004 9980
นางสาวจุฑาทิพย์ จังอินทร์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน)
โทร : 094-3987775