info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45960535ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 168
เดือนนี้ 3,752
เดือนที่แล้ว 6,015
ทั้งหมด 29,719

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สังคมสุจริต ชีวิตพอเพียง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ชื่อเรื่อง: สังคมสุจริต ชีวิตพอเพียง    ชื่อไฟล์: u27d7p9Wed105458.PDF    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแกเกษตรกรผู้ยากจน
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแกเกษตรกรผู้ยากจน
ชื่อไฟล์: 23rDwJdWed94446.jpg
| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
insert_drive_file บทความเรื่องพฤติการณ์หรือการกระทําผิด “ละเมิด-วินัย” : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีและการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
ชื่อเรื่อง: บทความเรื่องพฤติการณ์หรือการกระทําผิด “ละเมิด-วินัย” : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีและการคลัง    ชื่อไฟล์: iUitdfEThu33713.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง รายงานผลดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสาย งานผู้ปฏิบัติจากสายง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง รายงานผลดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสาย งานผู้ปฏิบัติจากสายง    ชื่อไฟล์: zSCkGQhThu24730.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การประเมินITA poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
ชื่อเรื่อง: การประเมินITA    ชื่อไฟล์: mk0N7itTue100633.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน