messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group ฝ่ายบริหาร
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
ร้อยตรีสงวน อินทร์แก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 083-1784324
นายสมยศ ไชยพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 088-5548995
นายธนพล สงพิมพ์
เลขานุการนายก
โทร : 0857635334