องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 6/2/2566 โดยการนำของ นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์​ วัดชัยสว่างจังเอิน ม.5 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ [6 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 6 /2/66 โดยการนำของนายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ... [6 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองหลวง สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ... [1 กุมภาพันธ์ 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดยการนำของ นายสมยศ ไชยพันธ์ รองนายกอบต. นายอุไร เกษเล็ง เลขานุการฯ สมาชิกสภา ม.4 กำนันตำเมืองหลวง นักพัฒนาชุมชน อบต.เมืองหลวง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ ... [26 มกราคม 2566]
วันที่ 5 มกราคม 2566 โดยการนำของนายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองหลวง สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด... [11 มกราคม 2566]
อบตเมืองหลวง โดยการนำของนายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายก อบต.เมืองหลวง คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องฯอบต.เมืองหลวง สมาชิก อปพร.ปฎิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่​ประจำปี ๒๕๖๖(7... [5 มกราคม 2566]
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดยการนำของ คณะผู้บริหาร นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายก อบต.เมืองหลวง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ กองช่าง ได้มีการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต และ... [23 ธันวาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดยการนำของนายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ขอเชิญร่วมงานประเพณีแข่งเรือยาว อบต.เมืองหลวง ประจำปี 2566 [6 พฤศจิกายน 2565]
คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองหลวง นายอำเภอห้วยทับทัน สาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน นำสิ่งของถุงยังชีพมอบให้กับราษฎรตำบลเมืองหลวง และนำทีมแพทย์ตรวจประเมินกลุ่มเสี่ยง ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านอ้อ ม.7,... [7 ตุลาคม 2565]
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามิน ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร... [23 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 77 รายการ)