info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45960535ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 91
เดือนนี้ 3,675
เดือนที่แล้ว 5,938
ทั้งหมด 29,642

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ผู้โพส : admin
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะ
ผู้โพส : admin
รูปภาพสนามกีฬา ทุกโรงเรียนในเขตตำบลเมืองหลวง
ผู้โพส : admin
คณะผู้บริหาร พนังงาน อบต.เมืองหลวง อสม.จิตอาสา สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.เมืองหลวง ออกเยี่ยมประชาชนแจกหน้ากากอนามัย
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COID2019)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจัดกิจกรรมbig cleaning day โดยร่วกันทำความสะอาดห้องเก็บของ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
ผู้โพส : admin
งาน​ป้องกัน​ฯ​ อบต.เมืองหลวง แจก​จ่าย​น้ำ​บริโภค​ให้​กับ​บ้าน​หนอง​คู​ ม.12
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาอำเภอห้วยทับทัน
ผู้โพส : admin
งาน​ป้องกัน​ฯ​อบต.เมืองหลวง​ เตรียม​ความพร้อม​ออก​ฉีด​วัคซีน​ป้องกัน​โรค​พิษสุนัขบ้า​ 14​ หมู่บ้าน​ใน​ตำบลเมืองหลวง
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2 3
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน