info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่    ชื่อไฟล์: vCFkizqTue21849.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
ชื่อเรื่อง: โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน    ชื่อไฟล์: IpiixAnTue22421.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
ชื่อเรื่อง: แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    ชื่อไฟล์: NAUWZsLTue22936.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ การอนุญาต การวินิจฉัยสั่งการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ การอนุญาต การวินิจฉัยสั่งการฯ    ชื่อไฟล์: dHqSJhHThu103030.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการลดขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการลดขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน    ชื่อไฟล์: UzhuSBhThu103221.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข