messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง
นางสาวพัชรพร วงษ์เจริญ
ครู คศ.2
โทร : 0908304998
นางสุรพา วงษ์เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0876839091
นางสาวระวิวรรณ จันทร์หอม
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0885307955
นางสาวรัตติญา ดวงนิล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0625327833