messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย
นางสุภาภรณ์ สมทอง
ครู คศ.2
โทร : 0616959129
นางสุกัญญา ไชยรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0801635995
นางสายสุรีย์ ชูกำแพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0862440468